สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ GNG โดยเฉพาะปกป้องการสะสมและการก่อตัวของเถ้าเขม่า ซึ่งเถ้าเข่มาภายในเครื่องยนต์ CNG เหล่านี้อาจทำให้เกิดการน็อค และทำให้เครื่องเสียหายได้ และมาพร้อม 3 พลังป้องกัน -ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุของการกัดกร่อนและสึกหรอ -ลดคราบเขม่าและคราบสกปรกตามส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ -มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงช่วยปกป้องการสึกหรอและหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้เต็มที่ เหมาะสำหรับ -เหมาะใช้กับรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ CNG โดยเฉพาะ -สำหรับรถบรรทุก หรือรถโดยสารที่มีการขับขี่หนักอย่างต่อเนื่อง หรือมีการใช้งานปกติประจำวัน
0.00 ฿ 0.0 THB
ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ GNG โดยเฉพาะปกป้องการสะสมและการก่อตัวของเถ้าเขม่า ซึ่งเถ้าเข่มาภายในเครื่องยนต์ CNG เหล่านี้อาจทำให้เกิดการน็อค และทำให้เครื่องเสียหายได้ และมาพร้อม 3 พลังป้องกัน -ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุของการกัดกร่อนและสึกหรอ -ลดคราบเขม่าและคราบสกปรกตามส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ -มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงช่วยปกป้องการสึกหรอและหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้เต็มที่ เหมาะสำหรับ -เหมาะใช้กับรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ CNG โดยเฉพาะ -สำหรับรถบรรทุก หรือรถโดยสารที่มีการขับขี่หนักอย่างต่อเนื่อง หรือมีการใช้งานปกติประจำวัน
0.00 ฿ 0.0 THB
ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ GNG โดยเฉพาะปกป้องการสะสมและการก่อตัวของเถ้าเขม่า ซึ่งเถ้าเข่มาภายในเครื่องยนต์ CNG เหล่านี้อาจทำให้เกิดการน็อค และทำให้เครื่องเสียหายได้ และมาพร้อม 3 พลังป้องกัน -ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุของการกัดกร่อนและสึกหรอ -ลดคราบเขม่าและคราบสกปรกตามส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ -มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงช่วยปกป้องการสึกหรอและหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้เต็มที่ เหมาะสำหรับ -เหมาะใช้กับรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ CNG โดยเฉพาะ -สำหรับรถบรรทุก หรือรถโดยสารที่มีการขับขี่หนักอย่างต่อเนื่อง หรือมีการใช้งานปกติประจำวัน
0.00 ฿ 0.0 THB
ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ GNG โดยเฉพาะปกป้องการสะสมและการก่อตัวของเถ้าเขม่า ซึ่งเถ้าเข่มาภายในเครื่องยนต์ CNG เหล่านี้อาจทำให้เกิดการน็อค และทำให้เครื่องเสียหายได้ และมาพร้อม 3 พลังป้องกัน -ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุของการกัดกร่อนและสึกหรอ -ลดคราบเขม่าและคราบสกปรกตามส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ -มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงช่วยปกป้องการสึกหรอและหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้เต็มที่ เหมาะสำหรับ -เหมาะใช้กับรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ CNG โดยเฉพาะ -สำหรับรถบรรทุก หรือรถโดยสารที่มีการขับขี่หนักอย่างต่อเนื่อง หรือมีการใช้งานปกติประจำวัน
0.00 ฿ 0.0 THB