กิจกรรมศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ชุดนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการคือ กิจกรรมการวาดเส้น กิจกรรมการรระบายสี กิจกรรมการปั้น กิจกรรมการประดิษฐ์ตกแต่ง กิจกรรมการพิมพ์ภาพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและมีผลต่อพัฒนาการของเด็กด้านต่างๆ ข้างต้น จะช่วยให้การเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียน มณฑา ไร่ทิม (กิจกรรมศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เล่ม 4)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8855382003406


  ยี่ห้อ :

  ประสานมิตร (ปสม.), บจก.สนพ.

  อัพเดตเมื่อ:

  2019-12-12 12:20:18


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Prasanmitre Publishing (psm) Co., Ltd.

  รหัสบริษัท :

  8855382009996

  อีเมล์:

  test@gs1thailand.org

  ที่อยู่:

  No. 54

  Soi Phatthanakan 44 Phatthanakan Road

  Sub District Suan Luang District Suan Luang

  Bangkok

  10250


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2002-02-19


  ความกว้าง:

  212.0

  MM


  ความสูง:

  290.0

  MM


  ความลึก:

  3.0

  MM

  น้ำหนัก:

  135.0

  GR