แบบฝึกอ่านละเขียน ชุด "เก่งภาษาไทย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเด็กในทุกๆ วัย ได้ใช้เป็นแบบในการฝึกอ่าน ฝึกสะกดคำ และฝึกเขียนพยัญชนะในภาษาไทย ตั้งแต่ ก -ฮ โดยเน้นให้เด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ จากการคัดตามรอยประตัวพยัญชนะด้วยวิธีคิดที่ถูกต้อง สวยงาม เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีลายมือที่สวยและอ่านง่าย และได้ฝึกการสะกดคำไปพร้อมๆ กับการคัดลายมือ (ฝึกอ่านและเขียนชุด เก่งภาษาไทย เล่ม 5 สำหรับเด็ก ตรงตามหลักสูตรใหม่)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8858736504093


  ยี่ห้อ :

  อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.

  อัพเดตเมื่อ:

  2019-12-12 12:08:32


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Aksarapipat Co., Ltd.

  รหัสบริษัท :

  8858736599990

  อีเมล์:

  test@gs1thailand.org

  ที่อยู่:

  No.240/130-131

  Charansanitwong Road

  Sub District Banchanglor District Bangkok Noi

  Bangkok

  10700


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2007-10-08


  ความกว้าง:

  190.0

  MM


  ความสูง:

  261.0

  MM


  ความลึก:

  3.0

  MM

  น้ำหนัก:

  100.0

  GR