สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
หนังสือตะลุยโจทย์ข้อสอบ O-Net เพื่อเตรียมตัวสอบ O-Net และ Admission เล่มนี้ เป็นการนำเสนอข้อสอบเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีความถนักทางวิชาการและพร้อมสอบในระบบแอดมิสชั่น โดยเน้นให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เห็นแนวข้อสอบที่ทางสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในเล่มได้จัดรวบรวมข้อสอบชุดนี้ขึ้นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งในแต่ละวิชาจะมีคำอธิบายไว้อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบในการสอบครั้งต่อไป (ตะลุยโจทย์ข้อสอบ O-Net (ม.6))
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือตะลุยโจทย์ข้อสอบชีววิทยา และ PAT 2 เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีประสบการณ์ในการทำโจทย์ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเตรียมพร้อมในการสอบความถนัดทางวิชาการและพร้อมสอบในระบบแอดมิสชั่น โดยเน้นให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เห็นแนวข้อสอบที่ทางสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางคณะผู้จัดทำได้จัดรวบรวมข้อสอบชุดนี้ขึ้นพร้อมเฉลยอย่างละเอียดโดยมีคำอธิบายไว้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบในการสอบครั้งต่อไป (ตะลุยโจทย์ข้อสอบชีววิทยา และ PAT 2 ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6))
0.00 ฿ 0.0 THB
"ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และ PAT 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีประสบการณ์ในการทำโจทย์ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเตรียมพร้อมในการสอบความถนัดทางวิชาการและพร้อมสอบในระบบแอดมิสชั่น โดยเน้นให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เห็นแนวข้อสอบที่ทางสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางคณะผู้จัดทำได้จัดรวบรวมข้อสอบชุดนี้ขึ้นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด โดยมีคำอธิบายไว้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบในการสอบครั้งต่อไป (ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และ PAT 2 ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6))
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือ "ตะลุยโจทย์ข้อสอบ GAT" เล่มนี้ เป็นการนำเสนอข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพในระบบแอดมิชชั่น เพื่อผู้อ่านได้เห็นแนวข้อสอบที่ทางสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้จัดทำได้จัดรวบรวมข้อสอบชุดนี้ขึ้นพร้อมเฉลยอย่างละเอียดโดยฝ่ายวิชาการ ซึ่งในแต่ละชุดข้อสอบจะมีคำอธิบายไว้อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปเกิดความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องได้ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบในการสอบครั้งต่อไป (ตะลุยโจทย์ข้อสอบ GAT ความถนัดทั่วไป)
0.00 ฿ 0.0 THB
รวบรวมสุดยอดคำถามน่ารู้เพื่อพิชิตการสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1-ป.3 ที่ว่ากันว่ายากแสนยาก และมีคำตอบที่จะทำให้พวกเราเด็กๆ เข้าใจและหาคำตอบโจทย์ยากๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น เหตุใดจึงห้ามเสียบปลั๊กหรือเปิดสวิตช์ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียกน้ำ ใครเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟ สัตว์ชนิดใดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แบตเตอรี่รถยนต์สร้างไฟฟ้าจากสิ่งใด ผลไม้ชนิดใดสร้างกระแสไฟฟ้าได้ หลักการใดนำมาใช้ในการสร้างไฟฟ้าจากเขื่อน และอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้สนใจเข้าสอบแข่งขัน สสวท. (ป.1-ป.3) ครูอาจารย์ นำไปประกอบกิจกรรมการสอน (วิทยาศาสตร์ ตอน ไฟฟ้ามีประโยชน์ พร้อมแนวข้อสอบแข่งขัน สสวท.ระดับประถมศึกษา)
0.00 ฿ 0.0 THB
ปัจจุบันการแข่งขันการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังได้รับความสนใจอย่างสูง เห็นได้จากการที่มีนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก การฝึกฝนทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องทำในการเตรียมตัวสอบแข่งขัน หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.6 ตอน พืชน่ารู้ เล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับข้อสอบจริง มีคำเฉลยที่อธิบายให้ง่ายต่อการเข้าใจ นำเสนอพร้อมภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม ทำให้เด็กๆ อ่านได้อย่างสนุกสนาน และใช้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่ (วิทยาศาสตร์ ตอน พืชน่ารู้ พร้อมแนวข้อสอบแข่งขัน สสวท.ระดับประถมศึกษา)
0.00 ฿ 0.0 THB
รวบรวมสุดยอดคำถามน่ารู้เพื่อพิชิตการสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1-ป.3 ที่ว่ากันว่ายากแสนยาก และมีคำตอบที่จะทำให้พวกเราเด็กๆ เข้าใจและหาคำตอบโจทย์ยากๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น เหตุใดจึงใช้แก๊สฮีเลียมในการบรรจุลูกโป่งสวรรค์ ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการเทน้ำผงซักฟอกลงสู่แหล่งน้ำ วิธีใดช่วยประหยัดน้ำมันได้มากที่สุด สารในข้อใดมีในอาหารประเภทไส้กรอก กุนเชียง แฮม เกลือที่คุณแม่ใช้ทำอาหารมีชื่อทางเคมีว่าอะไร สารพิษใดที่ปนเปื้อนมากับถั่วลิสง พริกแห้ง กระเทียม เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้สนใจเข้าสอบแข่งขัน สสวท. (ป.1-ป.3) ครูอาจารย์ นำไปประกอบกิจกรรมการสอน (วิทยาศาสตร์ ตอน สารเคมีน่ารู้รอบตัวเรา)
0.00 ฿ 0.0 THB