สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์ XL สีดำ ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์ L สีดำ ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์ M สีดำ ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์ S สีดำ ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์ XS สีดำ ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์XL สีขาว ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์ L สีขาว ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์ M สีขาว ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์ S สีขาว ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) ไซส์ XS สีขาว ทำจาก ยางสังเคราะห์ ชนิด ไวนิลคลอไรด์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับเป็นถุงมือป้องกันเชื้อโรค และไม่ระคายเคือง 2.วัตถุดิบที่ใช้ทำ ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล มีคุณสมบัติ ความหนาแน่น โดยยังยืดหยุ่นคล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ทนทาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย 3. มีการออกแบบให้มีรูปร่างที่กระชับมือ ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องมือ หยิบจับได้สะดวก ไม่นำไฟฟ้า 4.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวนิล (Vinyl Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่ทำมาให้ใช้สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เป็นถุงมือสัมผัสกับอาหารได้ ต้องการความสะอาดอย่างยิ่ง จึงเหมาะกับ งานในโรงพยาบาล คลินิก สถานเสริมความงาม และยังใช้เป็นถุงมือสำหรับใช้ในครัวร้านอาหาร และโรงงานแปรรูปอาหาร
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) ไซส์ XL สีขาว ผลิตจาก ต้นยางพารา ซึ่งจะทำให้ได้น้ำยางสดหรือน้ำยางดิบ (latex) จากนั้นจึงนำน้ำยางที่ได้เข้าสู่ขบวนการผลิตถุงมือยาง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ทนต่อการใช้งานและทนต่อการฉีกขาดได้เป็นอย่างดี โดยยังคงความบางและยืดหยุ่น ทำให้สวมใส่สบายและกระชับมือเหมาะกับงานละเอียด 2.ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เมื่อสวมใส่ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ ลดแรงเสียดสีที่จะเป็นอันตรายต่อมือ ไม่นำไฟฟ้า 3. สามารถป้องกันเชื้อโรค ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อแบบ 100 % 4.ลดอาการแพ้จากการสวมถุงมือชนิดอื่นๆเนื่องจากผลิตมาจากยางพาราธรรมชาติ 5.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่เหมาะสำหรับงานโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือ บุคคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลินิค สถาบันความงาม และงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสากรรมอาหารแปรรูป หรือจะเป็น งานครัว ร้านอาหาร ที่ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นอันดับแรก
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) ไซส์ L สีขาว ผลิตจาก ต้นยางพารา ซึ่งจะทำให้ได้น้ำยางสดหรือน้ำยางดิบ (latex) จากนั้นจึงนำน้ำยางที่ได้เข้าสู่ขบวนการผลิตถุงมือยาง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ทนต่อการใช้งานและทนต่อการฉีกขาดได้เป็นอย่างดี โดยยังคงความบางและยืดหยุ่น ทำให้สวมใส่สบายและกระชับมือเหมาะกับงานละเอียด 2.ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เมื่อสวมใส่ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ ลดแรงเสียดสีที่จะเป็นอันตรายต่อมือ ไม่นำไฟฟ้า 3. สามารถป้องกันเชื้อโรค ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อแบบ 100 % 4.ลดอาการแพ้จากการสวมถุงมือชนิดอื่นๆเนื่องจากผลิตมาจากยางพาราธรรมชาติ 5.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่เหมาะสำหรับงานโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือ บุคคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลินิค สถาบันความงาม และงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสากรรมอาหารแปรรูป หรือจะเป็น งานครัว ร้านอาหาร ที่ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นอันดับแรก
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) ไซส์ M สีขาว ผลิตจาก ต้นยางพารา ซึ่งจะทำให้ได้น้ำยางสดหรือน้ำยางดิบ (latex) จากนั้นจึงนำน้ำยางที่ได้เข้าสู่ขบวนการผลิตถุงมือยาง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ทนต่อการใช้งานและทนต่อการฉีกขาดได้เป็นอย่างดี โดยยังคงความบางและยืดหยุ่น ทำให้สวมใส่สบายและกระชับมือเหมาะกับงานละเอียด 2.ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เมื่อสวมใส่ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ ลดแรงเสียดสีที่จะเป็นอันตรายต่อมือ ไม่นำไฟฟ้า 3. สามารถป้องกันเชื้อโรค ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อแบบ 100 % 4.ลดอาการแพ้จากการสวมถุงมือชนิดอื่นๆเนื่องจากผลิตมาจากยางพาราธรรมชาติ 5.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่เหมาะสำหรับงานโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือ บุคคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลินิค สถาบันความงาม และงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสากรรมอาหารแปรรูป หรือจะเป็น งานครัว ร้านอาหาร ที่ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นอันดับแรก
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) ไซส์ S สีขาว ผลิตจาก ต้นยางพารา ซึ่งจะทำให้ได้น้ำยางสดหรือน้ำยางดิบ (latex) จากนั้นจึงนำน้ำยางที่ได้เข้าสู่ขบวนการผลิตถุงมือยาง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ทนต่อการใช้งานและทนต่อการฉีกขาดได้เป็นอย่างดี โดยยังคงความบางและยืดหยุ่น ทำให้สวมใส่สบายและกระชับมือเหมาะกับงานละเอียด 2.ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เมื่อสวมใส่ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ ลดแรงเสียดสีที่จะเป็นอันตรายต่อมือ ไม่นำไฟฟ้า 3. สามารถป้องกันเชื้อโรค ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อแบบ 100 % 4.ลดอาการแพ้จากการสวมถุงมือชนิดอื่นๆเนื่องจากผลิตมาจากยางพาราธรรมชาติ 5.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่เหมาะสำหรับงานโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือ บุคคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลินิค สถาบันความงาม และงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสากรรมอาหารแปรรูป หรือจะเป็น งานครัว ร้านอาหาร ที่ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นอันดับแรก
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) ไซส์ XS สีขาว ผลิตจาก ต้นยางพารา ซึ่งจะทำให้ได้น้ำยางสดหรือน้ำยางดิบ (latex) จากนั้นจึงนำน้ำยางที่ได้เข้าสู่ขบวนการผลิตถุงมือยาง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ทนต่อการใช้งานและทนต่อการฉีกขาดได้เป็นอย่างดี โดยยังคงความบางและยืดหยุ่น ทำให้สวมใส่สบายและกระชับมือเหมาะกับงานละเอียด 2.ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เมื่อสวมใส่ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ ลดแรงเสียดสีที่จะเป็นอันตรายต่อมือ ไม่นำไฟฟ้า 3. สามารถป้องกันเชื้อโรค ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อแบบ 100 % 4.ลดอาการแพ้จากการสวมถุงมือชนิดอื่นๆเนื่องจากผลิตมาจากยางพาราธรรมชาติ 5.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่เหมาะสำหรับงานโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือ บุคคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลินิค สถาบันความงาม และงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสากรรมอาหารแปรรูป หรือจะเป็น งานครัว ร้านอาหาร ที่ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นอันดับแรก
450.00 ฿ 450.0 THB
ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) ไซส์ XL สีธรรมชาติ ผลิตจาก ต้นยางพารา ซึ่งจะทำให้ได้น้ำยางสดหรือน้ำยางดิบ (latex) จากนั้นจึงนำน้ำยางที่ได้เข้าสู่ขบวนการผลิตถุงมือยาง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ทนต่อการใช้งานและทนต่อการฉีกขาดได้เป็นอย่างดี โดยยังคงความบางและยืดหยุ่น ทำให้สวมใส่สบายและกระชับมือเหมาะกับงานละเอียด 2.ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เมื่อสวมใส่ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ ลดแรงเสียดสีที่จะเป็นอันตรายต่อมือ ไม่นำไฟฟ้า 3. สามารถป้องกันเชื้อโรค ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อแบบ 100 % 4.ลดอาการแพ้จากการสวมถุงมือชนิดอื่นๆเนื่องจากผลิตมาจากยางพาราธรรมชาติ 5.มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคลาเท็กซ์ (Latex Examination Gloves) เป็นถุงมือ Food Grade ที่เหมาะสำหรับงานโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือ บุคคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลินิค สถาบันความงาม และงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสากรรมอาหารแปรรูป หรือจะเป็น งานครัว ร้านอาหาร ที่ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นอันดับแรก
450.00 ฿ 450.0 THB