สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
หนังสือ "ติวเข้มเตรียมตัวสอบ 8 วิชาหลัก ป.2" เล่มนี้ ประกอบด้วยบทสรุปที่สำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบทดสอบวัดความเข้าใจ ครบถ้วน 8 กลุ่มสาระวิชา ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองเพื่อเพิ่มเติมได้ในยามว่าง และเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ติวเข้มเตรียมตัวสอบ 8 วิชาหลัก ป.3)
0.00 ฿ 0.0 THB
เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้คู่กับหนังสือชุด "เก่งอังกฤษกับพิงค์กี้" ซึ่งมีวิธีใช้อยู่ในเล่มของทุกๆ เล่ม ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนได้โดยตรง แบบฝึกหัดมีทั้งให้ใช้สมองในการขบคิด วิเคราะห์ และมีทั้งวาดภาพ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย เหมาะสำหรับนักเรียนให้พยายามทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง หนังสือแบบฝึกหัด (Workbook) แต่ละเล่มประกอบด้วย 16 ตอน (Section) แต่ละตอนจะมีคำอธิบายวิธีทำแบบฝึกหัดอย่างชัดเจน และจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น Section 1-3 จะเน้นไปที่การรู้จักคำศัพท์ ถ้านักเรียนดูภาพแล้วโยงเส้นไปยังคำ หรือเลือกคำได้ถูกต้อง ก็แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้ความหมายของคำ ถ้านักเรียนทำไม่ได้ก็ให้กลับไปศึกษาจากหนังสือชุดเก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้อีกครั้ง Section 4-6 จะเริ่มยากขึ้น เป็นการเน้นการสะกดคำ การเขียนที่เป็นระดับคำ (Word) เริ่มจากแบบฝึกที่ง่าย ๆ จะค่อย ๆ ยากขึ้นทีละนิด จนกระทั่งใน Section 6 นักเรียนต้องเขียนเองหมดทั้งคำโดยไม่มีตัวช่วย เช่นเดียวกัน ถ้านักเรียนติดขัด ก็สามารถตรวจสอบกับหนังสือต้นฉบับได้อีก (เก่งอังกฤษกับพิ้งค์กี้ : English for Young Learners My Family)
0.00 ฿ 0.0 THB