หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนพยัญชนะ สระ และคำศัพท์ต่าง ๆ การแต่งเรื่องจากภาพ การนำสื่อชุดนี้จะไม่ให้เด็กท่องจำ แต่จะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการสัมผัสได้ เรียนรู้ภาษาแบบประสมคำ จับคู่ภาพพยัญชนะต้น สะกดคำ เรียนรู้คำศัพท์จากภาพ การเรียนรู้จากหนังสือชุดนี้สามารถเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ จนถึงประถมศึกษาอยู่ที่ความพร้อมของเด็ก ผู้ปกครองและคุณครูสามารถพิจารณาให้ตรงกับขนาดและอายุของเด็ก สื่อชุดนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะเด็กจะเรียนรู้ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สิ่งแวดล้อม เรื่องตัวเรา และเรื่องอื่น ๆ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ให้เด็กเรียนรู้จากสถานการณ์ต่าง ๆ สื่อชุดนี้เป็นสื่อที่เรียนรู้อย่างไม่รู้จบ เด็กเล่นซ้ำ ๆ ได้จนเกิดทักษะในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างผสมผสานคำถามด้านบนแต่ละหน้าจะเน้นเพียงคำถามนำ คุณครูอาจตัดไปเพื่อทำกิจกรรม หรือคิดคำถามอย่างอื่นที่ตรงกับเรื่องที่เด็กเรียนอยู่ได้ (ภาษาอังกฤษชุด ABC)


บาร์โค้ด:

8855382000412


ยี่ห้อ :

ประสานมิตร (ปสม.), บจก.สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Prasanmitre Publishing (psm) Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8855382009996

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No. 54

Soi Phatthanakan 44 Phatthanakan Road

Sub District Suan Luang District Suan Luang

Bangkok

10250


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

19/02/2002


ความกว้าง:

205.0

MM


ความสูง:

285.0

MM


ความลึก:

5.0

MM

น้ำหนัก:

240.0

GR