คัดไทยเล่มนี้ จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกคัดไทยได้อย่างถูกต้อง ช่วยพัฒนาลายมือให้สวยขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นชั้นเรียนในระดับต่อไป เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาลและชั้นเด็กเล็ก ผู้เขียน ดร. กฤษณา กรุดทอง, ประสพ จันทเขต, สุชาติ วงศ์สุวรรณ, พนัส พัฒนรัฐ, สมศักดิ์ พระแท่น (คัดไทย สำหรับชั้นอนุบาล และชั้นเด็กเล็ก)


บาร์โค้ด:

8855382002980


ยี่ห้อ :

ประสานมิตร (ปสม.), บจก.สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:19:07


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Prasanmitre Publishing (psm) Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8855382009996

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No. 54

Soi Phatthanakan 44 Phatthanakan Road

Sub District Suan Luang District Suan Luang

Bangkok

10250


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

19/02/2002
น้ำหนัก:

170.0

GR