กิจกรรมศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ชุดนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการคือ กิจกรรมการวาดเส้น กิจกรรมการรระบายสี กิจกรรมการปั้น กิจกรรมการประดิษฐ์ตกแต่ง กิจกรรมการพิมพ์ภาพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและมีผลต่อพัฒนาการของเด็กด้านต่างๆ ข้างต้น จะช่วยให้การเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียน มณฑา ไร่ทิม (กิจกรรมศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เล่ม 1 )


บาร์โค้ด:

8855382003062


ยี่ห้อ :

ประสานมิตร (ปสม.), บจก.สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:19:21


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Prasanmitre Publishing (psm) Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8855382009996

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No. 54

Soi Phatthanakan 44 Phatthanakan Road

Sub District Suan Luang District Suan Luang

Bangkok

10250


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

19/02/2002
น้ำหนัก:

145.0

GR