แบบพัฒนาเชาวน์ปัญญาเล่มนี้ประกอบไปด้วยชุดกิจกรรมที่ใช้วัดทักษะด้านเชาวน์ปัญญาที่สำคัญ 7 ด้านคือ ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านเหตุผล ด้านความจำด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการรับรู้ และด้านการใช้ถ้อยคำให้คล่องแคล่ว ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะในด้านเชาวน์ปัญญาของเด็กๆ ให้ดีขึ้น ผู้เขียน ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ประสานมิตร (เชาวน์ปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 3)


บาร์โค้ด:

8855382003314


ยี่ห้อ :

ประสานมิตร, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:19:54


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Prasanmitre Publishing (psm) Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8855382009996

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No. 54

Soi Phatthanakan 44 Phatthanakan Road

Sub District Suan Luang District Suan Luang

Bangkok

10250


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

19/02/2002
น้ำหนัก:

130.0

GR