รวมแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้มาตรฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้เขียน ลัดดา จิตเลิศศรีสุข, สมเกียรติ ปดิฐพร, นุชสุดา เสริมสมรรถ (ชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5)


บาร์โค้ด:

8855382005363


ยี่ห้อ :

ประสานมิตร (ปสม.), บจก.สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:21:11


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Prasanmitre Publishing (psm) Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8855382009996

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No. 54

Soi Phatthanakan 44 Phatthanakan Road

Sub District Suan Luang District Suan Luang

Bangkok

10250


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

19/02/2002


ความกว้าง:

185.0

MM


ความสูง:

260.0

MM


ความลึก:

3.0

MM

น้ำหนัก:

100.0

GR