บันทึกกระีบี่หลุดพ้นจากกรอบเดิมของการไล่ล่าล้างแค้น เปิดฉากด้วยชายชาตินักบู๊แห่งอาทิตย์อุท้ัยเดินทางมายังดินแดนภาคกลางของจีน เพื่อแสวงหามรรคาวิชาบู๊ การบรรยายวิชาการต่อสู้ก็หลุดพ้นจากกรอบแบบแผนเดิม ยึดถือ "ธรรมชาติ" เป็นสรณะ อรรถาธิบายว่าแก่นแท้ของวิชาบู๊แฝงอยู่ในห้วงแห่งการทอแสงและลาลับของดวงดารา การผลิบานและเหี่ยวเฉาของต้นไม่้ใบหญ้า การไหลหลั่งไม่ขาดตอนของธารธารา ตลอดจนการโคจรไปตามวิถีของสุริยันจันทรา ดังนั้นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของฤดูกาลที่เคลื่อนคล้อยเข้าแทนที่ในแผ่นฟ้าแผ่นดิน คือปรมาจารย์วิชาการต่อสู้อันลึกล้ำไพศาล ซึ่งเป็นแก่นสารสำคัญของมรรคาวิชาบู๊ของดินแดนภาคกลาง หลักทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาตินี้ พอดีสอดคล้องกับหลักการหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้บำเพ็ญพรต ในบันทึกชำระกระบี่เขียนถึงตัวเอก "ปึงป้อยี้" ที่เชี่ยวชาญฉลาดปราดเปรื่อง "กงจู้น้อย" ที่เจ้าเล่ห์แสงงอน บรุษชุดขาวที่งมงายในวิชาบู๊ "โอ้วปุกโช้ว" ที่มีความทรงจำอันแม่นยำ "จุ้ยเทียนกี" ที่เฉลียวฉลาดหลักแหลม ล้วนบรรยายราวกับมีชีวิต โลดแล่นอยู่บนหน้ากระดาษ ด้วยเนื้อเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตาม นับเป็นผลงานประหนึ่งปลายพู่กันเทพยดา ส่งเสริมให้โก้วเล้งเป็นปรมาจารย์สำนักหนึ่งอย่างแท้จริง! (บันทึกชำระกระบี่ (เล่ม 1-4 จบ) (Book Set))


บาร์โค้ด:

8858703603262


ยี่ห้อ :

สยามอินเตอร์บุ๊คส์, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:10:02


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

SMM PLUS COMPANY LIMITED

รหัสบริษัท :

8858703699999

อีเมล์:

rinrda@smm.co.th

ที่อยู่:

No.459

Soi Phibun Upatham

Sub-District Samsennok District Huai Khwang

Bangkok

10310


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

22/05/2020


ความกว้าง:

141.0

MM


ความสูง:

203.0

MM


ความลึก:

99.0

MM

น้ำหนัก:

1,840.0

GR