เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว ด้วยแบบฝึกหลากหลายแยกเป็นเรื่อง ๆ เนื้อหาตรงตามหนังสือเรียน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร จำนวน การวัด การชั่งการตวง การดูเวลา แบบรูปเรขาคณิต เพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองจะสังเกตได้ง่ายว่าทักษะใดเป็นจุดเด่น ทักษะใดยังเป็นจุดอ่อนของนักเรียน เพื่อง่ายต่อการนำไปส่งเสริมจุดเด่นและปรับปรุงจุดอ่อนต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนต่อไป (เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ชุดฝึกทักษะการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)


บาร์โค้ด:

8858710300079


ยี่ห้อ :

ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Dokya Academic Press Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858710399998

อีเมล์:

dokyastore@gmail.com

ที่อยู่:

No. 4

Soi Boromrajchonnanee 54 Boromrajchonnanee Road

Sub District Chimpree District Taringchan

Bangkok

10170


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

31/01/2007


ความกว้าง:

190.0

MM


ความสูง:

260.0

MM


ความลึก:

8.0

MM

น้ำหนัก:

255.0

GR