หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3 ชั้น ม.6 เล่มนี้จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น พ.ศ.2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี (แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ชั้น ม.6 เล่ม 3)


บาร์โค้ด:

8858710300178


ยี่ห้อ :

ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Dokya Academic Press Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858710399998

อีเมล์:

dokyastore@gmail.com

ที่อยู่:

No. 4

Soi Boromrajchonnanee 54 Boromrajchonnanee Road

Sub District Chimpree District Taringchan

Bangkok

10170


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

31/01/2007


ความกว้าง:

185.0

MM


ความสูง:

260.0

MM


ความลึก:

10.0

MM

น้ำหนัก:

185.0

GR