เนื้อหาสำคัญภายในเล่มนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องจำนวนนับ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การวัด การชั่ง การตวง แบบรูปเลขาคณิต ตลอดจนการบวก ลบ คูณ หารระคน ให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีและเกิดความชำนาญมากขึ้น (เก่งคณิตคิดเร็ว ทดสอบความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 +เฉลย)


บาร์โค้ด:

8858710300369


ยี่ห้อ :

ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:15:52


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Dokya Academic Press Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858710399998

อีเมล์:

dokyastore@gmail.com

ที่อยู่:

No. 4

Soi Boromrajchonnanee 54 Boromrajchonnanee Road

Sub District Chimpree District Taringchan

Bangkok

10170


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

31/01/2007


ความกว้าง:

185.0

MM


ความสูง:

256.0

MM


ความลึก:

7.0

MM

น้ำหนัก:

255.0

GR