นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญทั้งแบบทดสอบและตัวอย่างที่หลากหลายให้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ พร้อมเฉลยนอกเล่ม (แบบฝึกเสริมประสบการณ์เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 1) +แบบฝึกหัด)


บาร์โค้ด:

8858710302912


ยี่ห้อ :

ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:18:39


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Dokya Academic Press Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858710399998

อีเมล์:

dokyastore@gmail.com

ที่อยู่:

No. 4

Soi Boromrajchonnanee 54 Boromrajchonnanee Road

Sub District Chimpree District Taringchan

Bangkok

10170


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

31/01/2007


ความกว้าง:

183.0

MM


ความสูง:

259.0

MM


ความลึก:

8.0

MM

น้ำหนัก:

255.0

GR