"แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว บวกเก่ง ลบเก่ง เล่ม 2" นี้ เน้นหนักไปในเรื่องของการบวกและการลบ ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นโดยเริ่มจากง่าย แล้วค่อยเพิ่มระดับความยากขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติอย่างมั่นใจ และการทำให้เด็กๆ ได้ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ จะทำให้พวกเขาสามารถคิดคำนวณได้เร็วขึ้น (แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว บวกเก่ง ลบเก่ง เล่ม 2)


บาร์โค้ด:

8858736502112


ยี่ห้อ :

อักษราพิพัฒน์, บจก.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:07:07


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksarapipat Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858736599990

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No.240/130-131

Charansanitwong Road

Sub District Banchanglor District Bangkok Noi

Bangkok

10700


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

08/10/2007


ความกว้าง:

187.0

MM


ความสูง:

264.0

MM


ความลึก:

6.0

MM

น้ำหนัก:

230.0

GR