นำเสนอแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความเข้าใจของเด็กต่อสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมอยู่ ให้เด็กเกิดความเข้าใจ การสังเกตจากความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่ต้องพบเห็นอยู่ทุกวัน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน (แบบทดสอบเตรียมความพร้อม ไอคิวเด็ก เล่ม 6)


บาร์โค้ด:

8858736503997


ยี่ห้อ :

อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:08:16


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksarapipat Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858736599990

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No.240/130-131

Charansanitwong Road

Sub District Banchanglor District Bangkok Noi

Bangkok

10700


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

08/10/2007


ความกว้าง:

191.0

MM


ความสูง:

260.0

MM


ความลึก:

3.0

MM

น้ำหนัก:

105.0

GR