พบกับแบบฝึกเตรียมความพร้อม ลากเส้นลายมือ เพื่อเป็นการฝึกความพร้อม ฝึกบังคับกล้ามเนื้อมือ และทักษะการขีดเขียนลากเส้นตามแนวลูกศร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมทักษะการเขียนสำหรับเด็ก ( แบบฝึกหัดคัดระบายสีอักษรไทยตัวกลม ก-ข-ค สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยและเด็กเริ่มเรียน)


บาร์โค้ด:

8858736505175


ยี่ห้อ :

อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:11:17


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksarapipat Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858736599990

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No.240/130-131

Charansanitwong Road

Sub District Banchanglor District Bangkok Noi

Bangkok

10700


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

08/10/2007


ความกว้าง:

190.0

MM


ความสูง:

260.0

MM


ความลึก:

3.0

MM

น้ำหนัก:

115.0

GR