แบบฝึกอ่านละเขียน ชุด "เก่งภาษาไทย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเด็กในทุกๆ วัย ได้ใช้เป็นแบบในการฝึกอ่าน ฝึกสะกดคำ และฝึกเขียนพยัญชนะในภาษาไทย ตั้งแต่ ก -ฮ โดยเน้นให้เด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ จากการคัดตามรอยประตัวพยัญชนะด้วยวิธีคิดที่ถูกต้อง สวยงาม เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีลายมือที่สวยและอ่านง่าย และได้ฝึกการสะกดคำไปพร้อมๆ กับการคัดลายมือ ( ฝึกอ่านและเขียน ชุด เก่งภาษาไทย เล่ม 2)


บาร์โค้ด:

8858736505434


ยี่ห้อ :

อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:11:18


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksarapipat Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858736599990

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No.240/130-131

Charansanitwong Road

Sub District Banchanglor District Bangkok Noi

Bangkok

10700


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

08/10/2007


ความกว้าง:

190.0

MM


ความสูง:

260.0

MM


ความลึก:

3.0

MM

น้ำหนัก:

115.0

GR