แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีการแสดงออกทางความคิด และช่วยให้มีความมั่นใจในการแก้ปัญหา ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตา รู้จักสี รูปทรงเรขาคณิต การนับจำนวนจำนวน 1-20 ตลอดจนการฝึกสังเกตและเปรียบเทียบ (คณิตศาสตร์ เรียนสนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 7 +สติ๊กเกอร์)


บาร์โค้ด:

8858736507049


ยี่ห้อ :

อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:15:33


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksarapipat Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858736599990

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No.240/130-131

Charansanitwong Road

Sub District Banchanglor District Bangkok Noi

Bangkok

10700


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

08/10/2007


ความกว้าง:

186.0

MM


ความสูง:

235.0

MM


ความลึก:

5.0

MM

น้ำหนัก:

145.0

GR