แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แสนน่ารัก ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เกี่ยวกับเรื่องของแบ่งส่วน จำนวนมากกว่า-น้อยกว่า การเรียงลำดับภาพ ความยาวและการชั่งน้ำหนัก จำนวนนับ การบวก-ลบ การเรียงลำดับเหตุการณ์ฺฺ เวลา ปฏิทิน ตลอดจนเรื่องของเงิน ทั้งยังช่วยส่งเสริมการแสดงออกทางความคิด และช่วยให้มีความมั่นใจในการแก้ปัญหา เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี (คณิตศาสตร์ เรียนสนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 10 +สติกเกอร์)


บาร์โค้ด:

8858736507070


ยี่ห้อ :

อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:15:37


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksarapipat Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858736599990

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No.240/130-131

Charansanitwong Road

Sub District Banchanglor District Bangkok Noi

Bangkok

10700


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

08/10/2007


ความกว้าง:

185.0

MM


ความสูง:

235.0

MM


ความลึก:

4.0

MM

น้ำหนัก:

145.0

GR