รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง และเบอร์โทรติดต่อผู้เขียน เพื่อช่วยคลายข้อสงสัยในแบบฝึกหัดทุกข้อ เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 +CD)


บาร์โค้ด:

8858736507469


ยี่ห้อ :

อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:16:25


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksarapipat Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858736599990

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No.240/130-131

Charansanitwong Road

Sub District Banchanglor District Bangkok Noi

Bangkok

10700


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

08/10/2007


ความกว้าง:

188.0

MM


ความสูง:

262.0

MM


ความลึก:

8.0

MM

น้ำหนัก:

340.0

GR