"สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา EQ เด็กอายุ 3-4 ขวบ" จัดอยู่ในหนังสือชุด "สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา IQ EQ CQ" สอนให้เด็กๆ มีสมาธิแน่วแน่ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยหลักสูตรฝึกคิดและกระตุ้นความรู้สึก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และอารมณ์ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย แบบฝึกฝึกทักษะในหลักสูตรค่อนข้างชัดเจนและไม่สลับซับซ้อน เมื่อลงมือปฏิบัติจริงจนเสร็จ เด็กๆ จะรู้สึกถึงความสำเร็จ ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้จนติดเป็นนิสัย นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ฝึกคิดและสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ยุคดิจิตอล ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อช่วยบ่มเพาะให้ลูกรักเป็นเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่คิดเป็นและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม (สติ๊กเกอร์หรรษาพัฒนา EQ เด็กอายุ 3-4 ขวบ เล่ม 2 +สติกเกอร์)


บาร์โค้ด:

8858781900895


ยี่ห้อ :

แพรวเพื่อนเด็ก, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Amarin Printing And Publishing Public Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858781999998

อีเมล์:

apicha_le@amarin.co.th

ที่อยู่:

No.378

Chaipruk Road

Sub District Talingchan District Talingchan

Bangkok

10170


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

05/03/2009


ความกว้าง:

230.0

MM


ความสูง:

275.0

MM


ความลึก:

3.0

MM

น้ำหนัก:

110.0

GR