หนังสือฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ได้ผลมากที่สุด อ่าน เขียน ฟัง พูด ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งได้รวบรวมคำศัพท์ทันสมัยมากมาย พร้อมตัวอย่างการใช้ในรูปแบบของประโยค วลี และสำนวน ตลอดจนนำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมซ๊ดี บทสนทนา เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และนักธุรกิจ พนักงานที่ต้องทำงานติดต่อกับชาวต่างชาติ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษา หรือท่องเที่ยวในต่างประเทศ (เรียนพูดอังกฤษ 96 ชั่วโมง +CD (ปกแข็ง))


บาร์โค้ด:

8858892300638


ยี่ห้อ :

หอสมุดกลาง 09, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

GS1 Thailand

รหัสบริษัท :

8858888099997

อีเมล์:

info@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No. 2, 11th Flr. Creative Technology Bldg. (UTK)

Nang Linchi Road

Sub-District Thung Maha Mek District Sathon

Bangkok

10110


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

12/12/2007


ความกว้าง:

135.0

MM


ความสูง:

194.0

MM


ความลึก:

40.0

MM

น้ำหนัก:

710.0

GR