เวย์โปรตีน [วิตเวย์]


บาร์โค้ด:

8859267702071


ยี่ห้อ :

วิตเวย์

เลข อย.:

13-1-14959-5-1369

อัพเดตเมื่อ:

07/06/2020 16:37:49


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Innova Labboratory Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8859267799996

อีเมล์:

innovalabgroup@gmail.com

ที่อยู่:

No.1/1

Soi Rom Klao 11/1

Sub District Sansab District Minburi

Bangkok

10510


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

01/04/2015


ความกว้าง:

10.0

CM


ความสูง:

18.0

CM


ความลึก:

12.0

CM

น้ำหนัก:

500.0

GR