เวอร์มิคูไลท์ 3-6 มิล 3 ลิตร


บาร์โค้ด:

8859633401454


ยี่ห้อ :

ชัยโย

อัพเดตเมื่อ:

29/07/2021 13:59:51


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

CHAIYO FARM CO.,LTD.

รหัสบริษัท :

8859633499994

อีเมล์:

chai1902@hotmail.com

ที่อยู่:

No. 193

Phutthamonthon 3 Road

Sub-district Bangphai District Bangkhae

Bangkok

10160


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

07/04/2020