มาโช ด็อก (รสไก่) 10 กิโลกรัม อาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิด อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ลักษณะ เม็ด สำหรับ สุนัขโตเต็มวัยอายุ 7 เดือนขึ้นไป


บาร์โค้ด:

8859688100289


ยี่ห้อ :

MACHO DOG (Chicken Flavor )

เลข อย.:

01 07 57 0116

เลข มอก.:

01 07 57 0116

ส่วนผสม:

เนื้อไก่ป่น ปลายข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง รำละเอียด น้ำมันปาล์ม สารปรุงแต่งกลิ่นรส เกลือเสิรมไอโอดัน วิตามิน แร่ธาตุ สีผสมอาหาร สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม:

มาโช ด็อก (รสไก่) 20 กิโลกรัม อาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิด อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ลักษณะ เม็ด สำหรับ สุนัขโตเต็มวัยอายุ 7 เดือนขึ้นไป

ส่วนประกอบ:

เนื้อไก่ป่น ปลายข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง รำละเอียด น้ำมันปาล์ม สารปรุงแต่งกลิ่นรส เกลือเสิรมไอโอดัน วิตามิน แร่ธาตุ สีผสมอาหาร สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

การใช้งาน:

น้ำหนักตัว (ก.ก.) <5 ปริมาณการให้ที่แนะนำ (กรัม) 100-140 ปริมาณพลังงานที่ได้รับ (Kcal) 301-421 DER <421 | น้ำหนักตัว (ก.ก.) 5-10 ปริมาณการให้ที่แนะนำ (กรัม) 140-230 ปริมาณพลังงานที่ได้รับ (Kcal) 421-692 DER 421-709 | น้ำหนักตัว (ก.ก.) 10-25 ปริมาณการให้ที่แนะนำ (กรัม) 230-450 ปริมาณพลังงานที่ได้รับ (Kcal) 692-1,355 DER 709-1,409 | น้ำหนักตัว (ก.ก.) 25-50 ปริมาณการให้ที่แนะนำ (กรัม) 450-750 ปริมาณพลังงานที่ได้รับ (Kcal) 1,355-2,258 DER 1,409-2,369 |

ข้อควรระวัง:

หมายเหตุ : ปริมาณพลังงานในอาหาร (ME) เท่ากับ 3,010 กิโลแคลอรี่/ก.ก. | Dietary Energy Requirment ; DER (Kcal) = 1.8 x 70 x BW

อัพเดตเมื่อ:

20/04/2021 15:02:26


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

S.P.M. Feedmill Co.,Ltd

รหัสบริษัท :

8859688199993

อีเมล์:

binh_singto@spmgroup-thailand.com

ที่อยู่:

No.125 Moo 8

Sub-District Don sai District Pak Tho

Ratchaburi

70140


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

22/01/2021