สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
หนังสือที่ถ่ายทอดเนื้อความของโจทย์ปัญหาในรูปของข้อมูลและคำถาม ออกมาเป็นประโยคคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวเลขและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อความของโจทย์อย่างถ้วนทั่ว เรียงลำดับเนื้อความอย่างสมเหตุสมผล เมื่อคำนวณแล้วจะได้คำตอบตรงคำถามที่โจทย์ถาม ช่วยให้ได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอนคิดอย่างเป็นกระบวนการ รู้จักการจำแนกแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโจทย์กำหนดให้ รู้ถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับคำถามโจทย์ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของการคิดของนักเรียให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น (แบบฝึกวิธีคิดโจทย์ปัญหา ป.3)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือที่ถ่ายทอดเนื้อความของโจทย์ปัญหาในรูปของข้อมูลและคำถาม ออกมาเป็นประโยคคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวเลขและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อความของโจทย์อย่างถ้วนทั่ว เรียงลำดับเนื้อความอย่างสมเหตุสมผล เมื่อคำนวณแล้วจะได้คำตอบตรงคำถามที่โจทย์ถาม ช่วยให้ได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอนคิดอย่างเป็นกระบวนการ รู้จักการจำแนกแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโจทย์กำหนดให้ รู้ถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับคำถามโจทย์ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของการคิดของนักเรียให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น (แบบฝึกวิธีคิดโจทย์ปัญหา ป.2)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือที่ถ่ายทอดเนื้อความของโจทย์ปัญหาในรูปของข้อมูลและคำถาม ออกมาเป็นประโยคคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวเลขและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อความของโจทย์อย่างถ้วนทั่ว เรียงลำดับเนื้อความอย่างสมเหตุสมผล เมื่อคำนวณแล้วจะได้คำตอบตรงคำถามที่โจทย์ถาม ช่วยให้ได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอนคิดอย่างเป็นกระบวนการ รู้จักการจำแนกแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโจทย์กำหนดให้ รู้ถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับคำถามโจทย์ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของการคิดของนักเรียให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น (แบบฝึกวิธีคิดโจทย์ปัญหา ป.1)
0.00 ฿ 0.0 THB