สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
MB2 Mfg. date 26/03/2016 Exp. date 26/03/2026 ปุ๋ย MB-2 คืออาหารเร่งการเจริญเติบโต สูตรชีวภาพสำหรับพืช เป็นผลผลิตจากเอนไซม์ของสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีสังเคราะห์สารเชิงซ้อนทางชีวภาพ เป็นสารสกัดจากปลาที่อุดมด้วยโปรตีนและวิตามิน ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชและดิน ทำให้ดินดี ร่วนซุย และยังเสริมแคลเซียม โบรอน มีอินทรียวัตถุที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ ของดินให้ดีขึ้น และช่วยกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์แสง รวมถึงเร่งให้เกิดการดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางรากในปริมาณสูงสุดเท่าที่พืชต้องการ ส่งผลให้พืชอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์สูงสุด (เอ็มบี-2)
1,200,000.00 ฿ 1200000.0 THB
ปุ๋ย Pro-2 คืออาหารเร่งการเจริญเติบโต สูตรชีวภาพสำหรับพืช เป็นผลผลิตจากเอนไซม์ของสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีสังเคราะห์สารเชิงซ้อนทางชีวภาพ เป็นสารสกัดจากปลาที่อุดมด้วยโปรตีนและวิตามิน ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชและดิน ทำให้ดินดี ร่วนซุย และยังเสริมแคลเซียม โบรอน มีอินทรียวัตถุที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ ของดินให้ดีขึ้น และช่วยกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์แสง รวมถึงเร่งให้เกิดการดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางรากในปริมาณสูงสุดเท่าที่พืชต้องการ ส่งผลให้พืชอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์สูงสุด (โปร-2)
0.00 ฿ 0.0 THB
ปุ๋ยไบโอ-2 คืออาหารเร่งการเจริญเติบโต สูตรชีวภาพสำหรับพืช เป็นผลผลิตจากเอนไซม์ของสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีสังเคราะห์สารเชิงซ้อนทางชีวภาพ เป็นสารสกัดจากปลาที่อุดมด้วยโปรตีนและวิตามิน ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชและดิน ทำให้ดินดี ร่วนซุย และยังเสริมแคลเซียม โบรอน มีอินทรียวัตถุที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ ของดินให้ดีขึ้น และช่วยกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์แสง รวมถึงเร่งให้เกิดการดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางรากในปริมาณสูงสุดเท่าที่พืชต้องการ ส่งผลให้พืชอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์สูงสุด (ไบโอ-2)
0.00 ฿ 0.0 THB
ปุ๋ย TP-2 คืออาหารเร่งการเจริญเติบโต สูตรชีวภาพสำหรับพืช เป็นผลผลิตจากเอนไซม์ของสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีสังเคราะห์สารเชิงซ้อนทางชีวภาพ เป็นสารสกัดจากปลาที่อุดมด้วยโปรตีนและวิตามิน ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชและดิน ทำให้ดินดี ร่วนซุย และยังเสริมแคลเซียม โบรอน มีอินทรียวัตถุที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ ของดินให้ดีขึ้น และช่วยกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์แสง รวมถึงเร่งให้เกิดการดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางรากในปริมาณสูงสุดเท่าที่พืชต้องการ ส่งผลให้พืชอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์สูงสุด (ทีพี-2)
0.00 ฿ 0.0 THB
ปุ๋ย Pro-Plant คืออาหารเร่งการเจริญเติบโต สูตรชีวภาพสำหรับพืช เป็นผลผลิตจากเอนไซม์ของสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีสังเคราะห์สารเชิงซ้อนทางชีวภาพ เป็นสารสกัดจากปลาที่อุดมด้วยโปรตีนและวิตามิน ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชและดิน ทำให้ดินดี ร่วนซุย และยังเสริมแคลเซียม โบรอน มีอินทรียวัตถุที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ ของดินให้ดีขึ้น และช่วยกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์แสง รวมถึงเร่งให้เกิดการดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางรากในปริมาณสูงสุดเท่าที่พืชต้องการ ส่งผลให้พืชอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์สูงสุด (โปร-แพลนท์)
0.00 ฿ 0.0 THB
SH-2 คืออาหารเร่งการเจริญเติบโต สูตรชีวภาพสำหรับพืช เป็นผลผลิตจากเอนไซม์ของสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีสังเคราะห์สารเชิงซ้อนทางชีวภาพ เป็นสารสกัดจากปลาที่อุดมด้วยโปรตีนและวิตามิน ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชและดิน ทำให้ดินดี ร่วนซุย และยังเสริมแคลเซียม โบรอน มีอินทรียวัตถุที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ ของดินให้ดีขึ้น และช่วยกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์แสง รวมถึงเร่งให้เกิดการดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางรากในปริมาณสูงสุดเท่าที่พืชต้องการ ส่งผลให้พืชอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์สูงสุด (เอสเอช-2 (สูตรใบ))
2,000.00 ฿ 2000.0 THB