สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
นำเสนอแบบฝึกให้เด็กๆ ฝึกวาดรูปและระบายสี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กสามารถแสดงจินตนาการออกมาทางผลงานศิลปะ สามารถศึกษาความคิดของเด็กๆ ผ่านผลงานของเขาเองได้ โดยสอดแทรกความรู้ต่างๆ เข้าไปในการวาดรูป อาทิเช่น การแยกแยะของสี ความรู้ทางด้านรูปทรง การฝึกฝนทางด้านศิลปะนั้นยังช่วยให้เด็กสร้างความคุ้นเคยในการใช้ดินสอ ซึ่งส่งผลให้เด็กสามารถฝึกควบคุมมือ และวาดในสิ่งต่างๆ ได้ตามความต้องการ เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนในอนาคต ฉะนั้น "หนังสือแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย เรียนเล่นเรียนรู้ ศิลปะพาเพลิน" เล่มนี้ จึงเป็นการเริ่มต้นทักษะทางศิลปะสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี (หนังสือแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย เรียนเล่นเรียนรู้ ศิลปะพาเพลิน)
0.00 ฿ 0.0 THB
นำเสนอแบบฝึกหัดที่ช่วยฝึกฝนทักษะทางเชาวน์ในระยะเริ่มต้นให้แก่เด็ก เป็นการพัฒนาทักษะในการฝึกสังเกต แยกแยะ จัดกลุ่ม และเรียงลำดับ โดยผ่านทางภาพประกอบตัวการ์ตูนที่มีสีสันสดใส ในรูปแบบโจทย์หรือแบบฝึกหัดที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก เพื่อตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กๆ จะสามารถสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ผ่านทางเกมต่างๆ ฉะนั้น "หนังสือแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย เรียนเล่นเรียนรู้ ฝึกคิดฝึกเชาวน์" เล่มนี้ จึงเป็นการเริ่มต้นทักษะทางเชาวน์สำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี (หนังสือแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย เรียนเล่นเรียนรู้ ฝึกคิดฝึกเชาวน์)
0.00 ฿ 0.0 THB