สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นเพื่อช่วยฝึกทักษะเด็กวัย 5-7 ปี เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยแบบฝึกทักษะในด้านต่างๆ เช่น การสังเกตและการเปรียบเทียบ พื้นฐานทางด้านภาษา พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ การคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนเชาวน์ปัญญาของเด็กๆ แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนให้เด็กๆ มีความสนใจในการทำและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กันอีกด้วย หนังสือชุดนี้จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองและคุณครูในการฝึกฝนเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี (เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตฯ, ร.ร.ในเครือคาทอลิค ชุด วัด ไอ.คิว. เด็กฉลาด)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือชุดวัดไอ.คิว.ทดสอบเชาวน์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยฝึกทักษะเด็กวัย 5-7 ปี เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยแบบฝึกทักษะในด้านต่างๆ เช่น การสังเกตและการเปรียบเทียบ พื้นฐานทางด้านภาษา พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ การคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนเชาวน์ปัญญาของเด็กๆ แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนให้เด็กๆ มีความสนใจในการทำและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กันอีกด้วย หนังสือชุดนี้จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองและคุณครูในการฝึกฝนเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี (เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตฯ, ร.ร.ในเครือคาทอลิค ชุด วัด ไอ.คิว. ทดสอบเชาวน์)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือชุดวัดไอ.คิว.อัจฉริยะ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยฝึกทักษะเด็กวัย 5-7 ปี เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา โดยหนังสือเล่มนี้ จะประกอบไปด้วยแบบฝึกทักษะในด้านต่างๆ เช่น การสังเกตและการเปรียบเทียบ พื้นฐานทางด้านภาษา พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ การคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนเชาวน์ปัญญาของเด็กๆ แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนให้เด็กๆ มีความสนใจในการทำและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กันอีกด้วย หนังสือชุดนี้จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองและคุณครูในการฝึกฝนเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี (เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1 ร.ร.สาธิตฯ, ร.ร.ในเครือคาทอลิค ชุด วัด ไอ.คิว. อัจฉริยะ)
0.00 ฿ 0.0 THB