สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
หนังสือ "วิธีคาเงะยามะ แบบฝึกหัดคิดเลข รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ ประถมศึกษาปีที่ 5" เล่มนี้ เกี่ยวกับ "การคำนวณ" โดยใช้หลักการสอนแบบฉบับของ "ฮิเดะโอะ คาเงะยามะ" ที่เรียกว่า "วิธีแบบคาเงะยามะ" ได้แบ่งเนื้อหาตามระดับชั้น และเรียงลำดับจากโจทย์ง่ายในหน้าแรกๆ แล้วค่อยๆ ยากขึ้นทีละน้อย พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เหมาะสำหรับเสริมความรู้ในระดับชั้นที่อยู่ในปัจจุบัน และมีประโยชน์สำหรับใช้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในระดับชั้นที่ผ่านมาและใช้อ่านเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนขึ้นชั้นเรียนในระดับต่อไปได้เป็นอย่างดี (รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ แบบฝึกหัดคิดเลข)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือ "วิธีคาเงะยามะ แบบฝึกหัดคิดเลข รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ ประถมศึกษาปีที่ 1" เล่มนี้ เกี่ยวกับ "การคำนวณ" โดยใช้หลักการสอนแบบฉบับของ "ฮิเดะโอะ คาเงะยามะ" ที่เรียกว่า "วิธีแบบคาเงะยามะ" ได้แบ่งเนื้อหาตามระดับชั้น และเรียงลำดับจากโจทย์ง่ายในหน้าแรกๆ แล้วค่อยๆ ยากขึ้นทีละน้อย พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เหมาะสำหรับเสริมความรู้ในระดับชั้นที่อยู่ในปัจจุบัน และมีประโยชน์สำหรับใช้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในระดับชั้นที่ผ่านมาและใช้อ่านเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนขึ้นชั้นเรียนในระดับต่อไปได้เป็นอย่างดี (รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ แบบฝึกหัดคิดเลข)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือ "วิธีคาเงะยามะ แบบฝึกหัดคิดเลข รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ ประถมศึกษาปีที่ 6" เล่มนี้ เกี่ยวกับ "การคำนวณ" โดยใช้หลักการสอนแบบฉบับของ "ฮิเดะโอะ คาเงะยามะ" ที่เรียกว่า "วิธีแบบคาเงะยามะ" ได้แบ่งเนื้อหาตามระดับชั้น และเรียงลำดับจากโจทย์ง่ายในหน้าแรกๆ แล้วค่อยๆ ยากขึ้นทีละน้อย พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เหมาะสำหรับเสริมความรู้ในระดับชั้นที่อยู่ในปัจจุบัน และมีประโยชน์สำหรับใช้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในระดับชั้นที่ผ่านมาและใช้อ่านเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนขึ้นชั้นเรียนในระดับต่อไปได้เป็นอย่างดี (รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ แบบฝึกหัดคิดเลข)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือ "วิธีคาเงะยามะ แบบฝึกหัดคิดเลข รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ ประถมศึกษาปีที่ 4" เล่มนี้ เกี่ยวกับ "การคำนวณ" โดยใช้หลักการสอนแบบฉบับของ "ฮิเดะโอะ คาเงะยามะ" ที่เรียกว่า "วิธีแบบคาเงะยามะ" ได้แบ่งเนื้อหาตามระดับชั้น และเรียงลำดับจากโจทย์ง่ายในหน้าแรกๆ แล้วค่อยๆ ยากขึ้นทีละน้อย พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เหมาะสำหรับเสริมความรู้ในระดับชั้นที่อยู่ในปัจจุบัน และมีประโยชน์สำหรับใช้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในระดับชั้นที่ผ่านมาและใช้อ่านเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนขึ้นชั้นเรียนในระดับต่อไปได้เป็นอย่างดี (รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ แบบฝึกหัดคิดเลข)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือ "วิธีคาเงะยามะ แบบฝึกหัดคิดเลข รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ ประถมศึกษาปีที่ 2" เล่มนี้ เกี่ยวกับ "การคำนวณ" โดยใช้หลักการสอนแบบฉบับของ "ฮิเดะโอะ คาเงะยามะ" ที่เรียกว่า "วิธีแบบคาเงะยามะ" ได้แบ่งเนื้อหาตามระดับชั้น และเรียงลำดับจากโจทย์ง่ายในหน้าแรกๆ แล้วค่อยๆ ยากขึ้นทีละน้อย พร้อมเฉลยท้ายเล่ม เหมาะสำหรับเสริมความรู้ในระดับชั้นที่อยู่ในปัจจุบัน และมีประโยชน์สำหรับใช้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในระดับชั้นที่ผ่านมาและใช้อ่านเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนขึ้นชั้นเรียนในระดับต่อไปได้เป็นอย่างดี (รูปแบบใหม่ของการคำนวณแบบตอกย้ำ แบบฝึกหัดให้คิดเลข)
0.00 ฿ 0.0 THB