แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ หน่วย สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยพัฒนาในด้านการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้เด็กระดับปฐมวัยเป็นเด็กที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อพร้อมในการขึ้นสู่ชั้นเรียนในระดับต่อไป (แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ หน่วย สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8858700700230


  ยี่ห้อ :

  แม็ค, บจก.สนพ.

  อัพเดตเมื่อ:

  2019-12-12 12:08:28


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Mac Education Co., Ltd.

  รหัสบริษัท :

  8858700799999

  อีเมล์:

  macpress@maceducation.com

  ที่อยู่:

  No. 9/99

  Soi Ladprao 38, Mac Building Ladprao Road

  Sub District Chandrasem District Chatujak

  Bangkok

  10900


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2006-10-13
  น้ำหนัก:

  90.0

  GR