หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ อันประกอบด้วย การสรุปเนื้อหาซึ่งเป็นการสรุปความเข้าใจ มีแบบฝึกหรือกิจกรรมย่อยทุกหน่วยการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมและพัฒนาการกระตุ้นความสนใจและความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เตรียมตัวสอบ ป.6)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8858710300253


  ยี่ห้อ :

  ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.

  อัพเดตเมื่อ:

  2020-01-22 18:48:57


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Dokya Academic Press Co., Ltd.

  รหัสบริษัท :

  8858710399998

  อีเมล์:

  dokyastore@gmail.com

  ที่อยู่:

  No. 4

  Soi Boromrajchonnanee 54 Boromrajchonnanee Road

  Sub District Chimpree District Taringchan

  Bangkok

  10170


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2007-01-31


  ความกว้าง:

  190.0

  MM


  ความสูง:

  260.0

  MM


  ความลึก:

  15.0

  MM

  น้ำหนัก:

  510.0

  GR