หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ อันประกอบด้วย การสรุปเนื้อหาซึ่งเป็นการสรุปความเข้าใจ มีแบบฝึกหรือกิจกรรมย่อยทุกหน่วยการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมและพัฒนาการกระตุ้นความสนใจและความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เตรียมตัวสอบ ป.6)


บาร์โค้ด:

8858710300253


ยี่ห้อ :

ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Dokya Academic Press Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858710399998

อีเมล์:

dokyastore@gmail.com

ที่อยู่:

No. 4

Soi Boromrajchonnanee 54 Boromrajchonnanee Road

Sub District Chimpree District Taringchan

Bangkok

10170


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

31/01/2007


ความกว้าง:

190.0

MM


ความสูง:

260.0

MM


ความลึก:

15.0

MM

น้ำหนัก:

510.0

GR