"เสริมคณิตฯ คิดคล่อง ป.2 ชุด คณิตฯ คิดวิเคราะห์" เล่มนี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคูณ โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร โจทย์ปัญหาการหาร โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน และรูปทรงเรขาคณิต พร้อมทั้งแบบฝึกหัดบวกกับภาพประกอบที่ทำให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี (เสริมคณิตฯ คิดคล่อง ป.2 ชุด คณิตฯ คิดวิเคราะห์)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8858757404204


  ยี่ห้อ :

  คลื่นอักษรจูเนียร์, สนพ.

  อัพเดตเมื่อ:

  2019-12-12 12:22:14


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Petpakay Co.,Ltd.

  รหัสบริษัท :

  8858757499996

  อีเมล์:

  sumsum574@gmail.com

  ที่อยู่:

  No.81

  Seri Thai Road

  Sub-District Min Buri District Min Buri

  Bangkok

  10510


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2008-05-23


  ความกว้าง:

  140.0

  MM


  ความสูง:

  292.0

  MM


  ความลึก:

  4.0

  MM

  น้ำหนัก:

  125.0

  GR