"รูปร่าง รูปทรง แสนกล" หนังสือเสริมความรู้นอกห้องเรียน เรื่องรูปร่าง รูปทรง มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เด็กๆ จะได้เรียนเรื่องรูปร่างและรูปทรงต่างๆ อันเป็นทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก สามารถเปรียบเทียบ และแยกแยะรูปร่าง รูปทรงต่างๆ ได้ทั้งในบทเรียน และในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 (รูปร่าง รูปทรงแสนกล)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8858781901212


  ยี่ห้อ :

  KIDS ฉลาด

  อัพเดตเมื่อ:

  2020-01-22 18:48:57


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Amarin Printing And Publishing Public Co.,Ltd.

  รหัสบริษัท :

  8858781999998

  อีเมล์:

  apicha_le@amarin.co.th

  ที่อยู่:

  No.378

  Chaipruk Road

  Sub District Talingchan District Talingchan

  Bangkok

  10170


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2009-03-05


  ความกว้าง:

  210.0

  MM


  ความสูง:

  297.0

  MM


  ความลึก:

  2.0

  MM

  น้ำหนัก:

  90.0

  GR