"รูปร่าง รูปทรง แสนกล" หนังสือเสริมความรู้นอกห้องเรียน เรื่องรูปร่าง รูปทรง มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สร้างความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เด็กๆ จะได้เรียนเรื่องรูปร่างและรูปทรงต่างๆ อันเป็นทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก สามารถเปรียบเทียบ และแยกแยะรูปร่าง รูปทรงต่างๆ ได้ทั้งในบทเรียน และในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 (รูปร่าง รูปทรงแสนกล)


บาร์โค้ด:

8858781901212


ยี่ห้อ :

KIDS ฉลาด

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Amarin Printing And Publishing Public Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858781999998

อีเมล์:

apicha_le@amarin.co.th

ที่อยู่:

No.378

Chaipruk Road

Sub District Talingchan District Talingchan

Bangkok

10170


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

05/03/2009


ความกว้าง:

210.0

MM


ความสูง:

297.0

MM


ความลึก:

2.0

MM

น้ำหนัก:

90.0

GR