"แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.1" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ฝึกการอ่านบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันสนามสอบต่างๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ รวมทั้งช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น (แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.1 +เฉลย)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8859010200212


  ยี่ห้อ :

  นิภาพรบุ๊คส์

  อัพเดตเมื่อ:

  2019-12-12 12:13:35


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Nipaporn Books

  รหัสบริษัท :

  8859010299995

  อีเมล์:

  gorapop@hotmail.com

  ที่อยู่:

  No.44/18 Moo 8

  Sub District Bangkratuek District Sampran

  Nakhon Pathom

  73210


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2012-07-04


  ความกว้าง:

  184.0

  MM


  ความสูง:

  260.0

  MM


  ความลึก:

  6.0

  MM

  น้ำหนัก:

  250.0

  GR