หนังสือคณิตศาสตร์ชุดนี้จำทำขึ้นจำนวน 8 เล่ม โดยเริ่มจากการเรียนรู้ทักษะความเหมือนและความแตกต่าง การเปรียบเทียบในรูปแบบต่างๆ จำนวนและตัวเลข เริ่มจากจำนวนที่น้อยและเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับ การบวบลบเลขที่ไมมีการทดและการยืม ตลอดจนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพื้นฐาน หนังสือคณิตศาสตร์ชุดนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่เริ่มต้นการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับทีั่่สูงขึ้น หากนักเรียนได้เรียนรู้ต่อเนื่องตั้งแต่เล่ม 1 ถึงเล่ม 8 ด้วยความเข้าใจ จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ในโอกาสต่อไป สารบัญ (แบบฝึกคณิตศาสตร์ เล่ม 5)


บาร์โค้ด:

8857122353178


ยี่ห้อ :

โฟกัส, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Ms.Penprapa Phairatchataphnich

รหัสบริษัท :

8857122353994

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No.28

Soi Charansanitwong 74/1 Charansanitwong Road

Sub-District Bang or District Bangphlat

Bangkok

10700


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

15/01/2008


ความกว้าง:

210.0

MM


ความสูง:

296.0

MM


ความลึก:

5.0

MM

น้ำหนัก:

240.0

GR