หนังสือที่ถ่ายทอดเนื้อความของโจทย์ปัญหาในรูปของข้อมูลและคำถาม ออกมาเป็นประโยคคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวเลขและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อความของโจทย์อย่างถ้วนทั่ว เรียงลำดับเนื้อความอย่างสมเหตุสมผล เมื่อคำนวณแล้วจะได้คำตอบตรงคำถามที่โจทย์ถาม ช่วยให้ได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอนคิดอย่างเป็นกระบวนการ รู้จักการจำแนกแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโจทย์กำหนดให้ รู้ถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับคำถามโจทย์ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของการคิดของนักเรียให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น (แบบฝึกวิธีคิดโจทย์ปัญหา ป.6 +เฉลย)


บาร์โค้ด:

8857122353819


ยี่ห้อ :

โฟกัส, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Ms.Penprapa Phairatchataphnich

รหัสบริษัท :

8857122353994

อีเมล์:

test@gs1thailand.org

ที่อยู่:

No.28

Soi Charansanitwong 74/1 Charansanitwong Road

Sub-District Bang or District Bangphlat

Bangkok

10700


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

15/01/2008


ความกว้าง:

210.0

MM


ความสูง:

295.0

MM


ความลึก:

5.0

MM

น้ำหนัก:

285.0

GR