เกิด จาก การ ผสม พันธุ์ ระหว่าง ข้าว เจ้า พันธุ์ ขาว ดอก มะลิ 105 กลาย พันธุ์ จาก รังสี ทรง ต้น เตี้ย ( Semi - dwarf KDML105 ) ที่ มี ลักษณะ ต้านทาน ต่อ โรค ไหม้ ไม่ ไว ต่อ ช่วง แสง เป็น พันธุ์ แม่ กับข้าว เจ้า พันธุ์ สังข์ หยด ซึ่ง มี เยื่อ หุ้ม เมล็ด สี แดง ไว ต่อ ช่วง แสง อายุ หนัก ต้น สูง เป็น พันธุ์ พ่อ ที่ ศูนย์วิจัย ข้าว สุรินทร์ ใน ฤดู นาปรัง 2549 และ คัด เลือก ข้าว พันธุ์ ผสม แบบ สืบ ตระกูล ชั่ว ที่ 1 - 6 ใน ฤดู นาปี 2549 - 2554 ที่ ศูนย์วิจัย ข้าว สุรินทร์ และ ชั่ว ที่ 7 ใน ฤดู นาปี 2555 ที่ ศูนย์วิจัย ข้าว ชุมแพ จน ได้ ข้าว สาย พันธุ์ บริสุทธิ์ SRN06008 - 18 - 1 - 5 - 7 - CPA - 20 กรม การ ข้าว ได้ ยื่น จด ทะเบียน เพื่อ ขอรับ ความ คุ้มครอง พันธุ์ พืช ใหม่ ต่อ สำนัก คุ้มครอง พันธุ์ พืช กรม วิชาการ เกษตร กระทรวง เกษตร และ สหกรณ์ ใน ปี พ . ศ . 2558 โดย ใช้ ชื่อ พันธุ์ ว่า ทับทิม ชุมแพ (ข้าวทับทิมชุมแพ)


บาร์โค้ด:

8857124475038


ยี่ห้อ :

ภูภัสสรา

เลข อย.:

60-2-00260-6-0002

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 17:03:52


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Phupassara

รหัสบริษัท :

8857124475991

อีเมล์:

programpro@hotmail.com

ที่อยู่:

No.150/2 Moo 1

Soi Lad Prao 109 Lad Prao Road

Sub District Nong Mor District Ta Klee

Nakhon Sawan

60140


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

25/01/2017


ความกว้าง:

12.0

CM


ความสูง:

17.0

CM


ความลึก:

4.5

CM

น้ำหนัก:

1.2

KG