แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ หน่วย สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยพัฒนาในด้านการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้เด็กระดับปฐมวัยเป็นเด็กที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อพร้อมในการขึ้นสู่ชั้นเรียนในระดับต่อไป (แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ หน่วย สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 1)


บาร์โค้ด:

8858700701947


ยี่ห้อ :

แม็ค, บจก.สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:09:30


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Mac Education Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858700799999

อีเมล์:

macpress@maceducation.com

ที่อยู่:

No. 9/99

Soi Ladprao 38, Mac Building Ladprao Road

Sub District Chandrasem District Chatujak

Bangkok

10900


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

13/10/2006


ความกว้าง:

211.0

MM


ความสูง:

292.0

MM


ความลึก:

2.0

MM

น้ำหนัก:

85.0

GR