หนังสือเสริมประสบการณ์ชุดนี้ ได้จัดแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นหน่วยบูรณาการ สามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้โดยไม่เน้นการท่องจำ ไม่เน้นการสอนเนื้อหา ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด้ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญที่ระบุไว้ในหลักสูตร (หนังสือเสริมประสบการณ์ หน่วย การคมนาคมและการสื่อสาร ชั้นอนุบาลปีที่ 2)


บาร์โค้ด:

8858700702012


ยี่ห้อ :

แม็ค, บจก.สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Mac Education Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858700799999

อีเมล์:

macpress@maceducation.com

ที่อยู่:

No. 9/99

Soi Ladprao 38, Mac Building Ladprao Road

Sub District Chandrasem District Chatujak

Bangkok

10900


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

13/10/2006


ความกว้าง:

210.0

MM


ความสูง:

294.0

MM


ความลึก:

2.0

MM

น้ำหนัก:

100.0

GR