เตรียมความพร้อม เสริมความรู้ประชาคมอาเซียน รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวในที่สำคัญในแต่ละประเทศอาเซียน เพื่อเสริมความรู้และฝึกทักษะของน้องๆ พร้อมระบายสีสถานท่องเที่ยวสำคัญๆ ไปด้วยกัน (สนุกระบายสีอาเซียน สถานที่ท่องเที่ยวอาเซียน)


บาร์โค้ด:

8858757403719


ยี่ห้อ :

ซันไชล์ด, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:18:10


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Petpakay Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858757499996

อีเมล์:

sumsum574@gmail.com

ที่อยู่:

No.81

Seri Thai Road

Sub-District Min Buri District Min Buri

Bangkok

10510


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

23/05/2008


ความกว้าง:

209.0

MM


ความสูง:

254.0

MM


ความลึก:

2.0

MM

น้ำหนัก:

90.0

GR