ศิลปะการพับกระดาษโอริงามิ เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งของชาวญี่ปุ่น ซึ่งเด็กญี่ปุ่นนั้นได้เล่นการพับกระดาษมาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันการเล่นพับกระดาษก็ยังได้รับความนิยมอยู่ และยังแพร่หลายไปทั่วโลกด้วย ศิลปะการพับกระดาษนอกจากจะช่วยให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน เพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยการพัฒนาสมาธิขั้นพื้นฐานให้เด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป โดยจะช่วยพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งการเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นจินตนาการ ฝึกความอดทน ฝึกสมาธิ พัฒนาไหวพริบ และฝึกความคิดให้ทำงานเป็นระบบ รู้จักการแก้ไขปัญหา และรู้จักวางแผน ผา่นการพับกระดาษแผ่นเดียว ที่ไม่มีการตัดหรือการใช้กาวติด ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี (พับกระดาษแสนสนุก ชุดสิ่งต่างๆ รอบตัว)


บาร์โค้ด:

8858757403849


ยี่ห้อ :

ซันไชล์ด, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:21:16


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Petpakay Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858757499996

อีเมล์:

sumsum574@gmail.com

ที่อยู่:

No.81

Seri Thai Road

Sub-District Min Buri District Min Buri

Bangkok

10510


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

23/05/2008


ความกว้าง:

210.0

MM


ความสูง:

190.0

MM


ความลึก:

7.0

MM

น้ำหนัก:

270.0

GR