หนังสือ "หนูน้อยเก่งอาเซียนประถมต้น" เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมกับแบบทดสอดที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้หนูน้อยเก่งอาเซียนด้วยแบบฝึกหัดแสนสนุก ทบทวนความเข้าใจในบทเรียน และเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาที่ยากขึ้นในระดับต่อไป (หนูน้อยยอดอัจฉริยะ เก่งอาเซียน ประถมต้น)


บาร์โค้ด:

8858757403986


ยี่ห้อ :

คลื่นอักษรจูเนียร์, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Petpakay Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858757499996

อีเมล์:

sumsum574@gmail.com

ที่อยู่:

No.81

Seri Thai Road

Sub-District Min Buri District Min Buri

Bangkok

10510


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

23/05/2008


ความกว้าง:

139.0

MM


ความสูง:

293.0

MM


ความลึก:

4.0

MM

น้ำหนัก:

120.0

GR