เสริมคณิตฯ คิดคล่อง ป.2 ชุด คณิตฯ คิดเร็ว เล่มนี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการนับจำนวน 1-100 การกระจาย การเรียงลำดับ การบวก การเปรียบเทียบ และการลบ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดบวกกับภาพประกอบที่ทำให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี (เสริมคณิตฯ คิดคล่อง ป.2 ชุด คณิตฯ คิดเร็ว)


บาร์โค้ด:

8858757404181


ยี่ห้อ :

คลื่นอักษรจูเนียร์, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:22:11


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Petpakay Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858757499996

อีเมล์:

sumsum574@gmail.com

ที่อยู่:

No.81

Seri Thai Road

Sub-District Min Buri District Min Buri

Bangkok

10510


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

23/05/2008


ความกว้าง:

140.0

MM


ความสูง:

292.0

MM


ความลึก:

4.0

MM

น้ำหนัก:

125.0

GR