หนังสือชุดหนูน้อยฉลาดคิด จัดทำขึ้นเพื่อช่วยฝึกทักษะเด็กวัย 4-6 ปี โดยเป็นแบบฝึกทักษะแบบง่ายสำหรับปูพื้นฐานให้เด็กๆ ที่จะเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งจะนำเสนอแบบฝึกทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้กล้ามเนื้อมือ การสังเกต การเปรียบเทียบ พื้นฐานทางด้านภาษา พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ การคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนเชาวน์ปัญญาของเด็กๆ แบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนให้เด็กๆ มีความสนใจในการทำและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กันอีกด้วย หนังสือชุดนี้จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองและคุณครูในการฝึกฝนเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี (หนูน้อยฉลาดคิด)


บาร์โค้ด:

8858757404228


ยี่ห้อ :

คลื่นอักษรจูเนียร์, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Petpakay Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858757499996

อีเมล์:

sumsum574@gmail.com

ที่อยู่:

No.81

Seri Thai Road

Sub-District Min Buri District Min Buri

Bangkok

10510


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

23/05/2008


ความกว้าง:

141.0

MM


ความสูง:

292.0

MM


ความลึก:

5.0

MM

น้ำหนัก:

125.0

GR